Overheid, Particulieren, Ondernemers, Projectontwikkelaars, Online Advies

  1. OVERHEID
  2. PARTICULIEREN, ONDERNEMERS, PROJECTONTWIKKELAARS
  3. ONLINE ADVIES

PARTICULIEREN / ONDERNEMERS / PROJECTONTWIKKELAARS

U hebt als particulier, ondernemer, projectontwikkelaar grond of gebouwen en u wilt weten wat u er wel of niet mee kunt doen. U hebt vragen zoals:

Dan moet u weten wat wel of niet mag, of welke vergunningen u nodig heeft. Ik help u door het woud van regeltjes van de overheid heen. Als uw plan binnen de regels past, vragen wij de vergunning voor u aan. Als uw plan niet binnen de regels past kunnen we uw plan aanpassen aan de regels of de regels zoeken die bij uw plan passen.
Ik heb jaren bij de overheid heb gewerkt en ben vertrouwd met de procedures en gewoontes daar, deze ervaring kan ik in uw voordeel gebruiken.

Ik ondersteun u graag op het gebied van:

Het ruimtelijk ordeningsrecht
- Verzorgen van principeverzoeken en aanvragen voor een omgevingsgunning voor bijvoorbeeld het slopen of bouwen van een bouwwerk (+ de ruimtelijke onderbouwing),
et cetera.
Procedures
- In de ruimtelijke ordening spelen tegenstrijdige belangen vaak een rol. Wat kan leiden tot bezwaar- en beroepsprocedures. Ik kan uw belangen behartigen en u vertegenwoordigen
bij de commissie bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Raad van State.
Bestemmingsplannen
- Verzoeken om een bestemmingsplanwijziging of -herziening;
- Opstellen van een inspraakreactie of zienswijzen;
- Procedures bij de Raad van State.

Mijn werkwijze is oplossingsgericht. Eerst probeer ik door een gesprek de problemen op te lossen. Met overleg valt over het algemeen meer winst te behalen dan met procederen of boze brieven schrijven. Deze twee beschouw ik als laatste opties. Bovendien maakt u dan minder kosten. Ik ben iemand van "niet praten maar doen". Dat houdt dus in dat ik niet tot in het oneindige blijf overleggen. Ik geef u altijd een eerlijk advies als procederen geen zin heeft. Als u wilt kan ik u ook adviseren over hoe u zelf de situatie kunt oplossen.

  1. OVERHEID
  2. PARTICULIEREN, ONDERNEMERS, PROJECTONTWIKKELAARS
  3. ONLINE ADVIES