Overheid, Particulieren, Ondernemers, Projectontwikkelaars, Online Advies

  1. OVERHEID
  2. PARTICULIEREN, ONDERNEMERS, PROJECTONTWIKKELAARS
  3. ONLINE ADVIES

OVERHEID

Mogelijke overheidsdiensten

Het betreft alle denkbare procedures van zowel particulieren als organisaties / ondernemingen op het gebied van de Wro en aanverwante wetgeving, Wabo, Monumentenwet, Huisvestingswet of -verordening, Algemene wet bestuursrecht, APV en Verkeerswetgeving.

U kunt mij inhuren voor enkele uren of voor een vast aantal dagen per week of voor een bepaalde vast omschreven taak of opdracht.

Desgevraagd stuur ik u graag mijn cv toe.

  1. OVERHEID
  2. PARTICULIEREN, ONDERNEMERS, PROJECTONTWIKKELAARS
  3. ONLINE ADVIES